Vytisknout tuto stránku

Nové sociální bydlení v Uherském Ostrohu

Město Uherský Ostroh zahájilo v roce 2018 rekonstrukci bývalé budovy ZUŠ, ul. Kostelní, kde je od ledna 2019 k dispozici k pronájmu 6 bytových jednotek:

Číslo bytu 

Počet pokojů

Nájem

Zálohy na služby

Celkem měsíčně

1,3,5

1 + kk

do 2500 Kč/měsíc

2500 Kč/měsíc

5000 Kč*

2,4,6

2 + kk

do 3000 Kč/měsíc

2700 Kč/měsíc

5700 Kč*

* ceny jsou orientační, můžou se změnit

Byty jsou vybaveny umyvadlem, sprchou, WC, kuchyňskou linkou, el. sporákem, bez nábytku.

 

Kdo má nárok požádat si o sociální bydlení v ZUŠ ?

Cílovou skupinou jsou osoby, které budou splňovat daná kritéria.

Osoby v bytové nouzi:

  • Osoby po opuštění dětského domova
  • Osoby, které dostaly výpověď z nájmu, např. nebude jim prodloužena nájemní smlouva
  • Osoby bydlící v budově, která není určena k bydlení (zahradní chatka apod.)
  • Osoby bydlící v noclehárnách či azylovém domě
  • Osoby propuštěné z výkonu trestu
  • Osoby v seniorském věku, tj. 65 let a výše při splnění speciálních kritérií, kdy minimálně 50% členů domácnosti je v ekonomicky produktivním věku, tj. 15-64 let.

Příjmově vymezené skupiny osob: Žadatel prokáže průměrný čistý příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením smlouvy. Pro posouzení bude použit násobek průměrné hrubé měsíční mzdy (29.496,- Kč *) dle počtu osob v domácnosti. Podmínky pro přijetí žádosti splní žadatel, jehož čistý příjem v domácnosti nepřevýší stanovenou hranici:

1 osoba: 29.496 x 0,5 = 14.748                                   2 osoby: 29.496 x 0,8 = 23.597

3 osoby: 29.496 x 0,9 = 26.546                                   4 osoby: 29.496 x 1 = 29.496

*Výše průměrné mzdy je aktualizována dle údajů zveřejněných ČSÚ (Český statistický úřad).

Majetkové poměry žadatele:

  • Osoba, která nemá uzavřenu žádnou další nájemní smlouvu,
  • Osoba, která nemá ve vlastnictví ani spoluvlastnictví byt nebo dům ani rekreační *

* podmínka se vztahuje na všechny osoby užívající domácnost sociálního bydlení.

Těmto osobám bude sociálním pracovníkem poskytnuta podpora ve formě sociální práce.

Délka nájemní smlouvy

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou minimálně na 1 rok, nejdéle na 2 roky s možností opakovaného prodloužení, pokud nadále budou splněny podmínky sociálního bydlení.

Zájemci o sociální byt si mohou žádosti vyzvednout na MěÚ Uherský Ostroh, odboru investic (Ing. Fridrichová – kancelář č. 214) nebo na sociálním odboru (Mgr. Ondryášová – kancelář č. 219), kde jim budou poskytnuty bližší informace či zodpovězeny případné dotazy. Žádosti jsou také ke stažení na webových stránkách města.

Formuláře ke stažení naleznete níže (pod tímto článkem, viz Stáhnout přílohy).