Vytisknout tuto stránku

Ceník inzerce OL

Ceník inzerce OL – roznos do domácností v Uherském Ostrohu zdarma od ledna 2013

Distribuce: zdarma do každé schránky
Periodicita vydání: měsíčně
Náklad: 1.700 ks
Formát: A4 (210 x 297 mm)
Provedení:   obálka – 150g křída lesk, barevná
                       blok – 80g LWC lesk, černobílé
                       vazba V1
Tisk: LD studio
Grafická realizace: Vladimír Šopík
Jazyková korektura: Mgr. Iva Junášková
Odpovědný redaktor: Lucie Pšurná
Uzávěrka: 15. den v měsíci

Příspěvky je nutno do redakce doručit osobně nebo e-mailem na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději do data a času stanovené uzávěrky. Později dodané příspěvky budou zveřejněny v následujícím čísle.

Textové podklady je nejlépe podávat v elektronické podobě e-mailem nebo na datových nosičích v textových souborech (doc, docx) s formátováním nejlépe:

  • písmo textu Arial nebo Helvetica, velikost 9 bodů, zarovnání do bloku
  • písmo nadpisu Arial nebo Helvetica, velikost 15 bodů, řez tučné, zarovnání na střed
  • řádkování jednoduché
  • předsazení nebo odsazení odstavců - 0
  • mezera před nebo za odstavcem - 0
  • nepoužívat tučné písmo nebo kurzívu

Příspěvky, které budou napsané na počítači a budou přineseny pouze ve vytištěné podobě, má právo redakce odmítnout.

Grafické podklady a přílohy je třeba předkládat v dostatečné tiskové kvalitě (u jpg souborů min. 300 DPI). Plakáty a upoutávky na akce je možno odevzdávat také ve formátu *.pdf.

Oznámení do společenské kroniky

Oznámení je možno podat osobně v redakci nebo e-mailem dle výše popsaných doporučení.

Za oznámení je účtován poplatek ve výši 50 Kč za box (o velikosti boxu rozhoduje redakce na základě počtu zveřejněných oznámení nebo délce textu oznámeni). Poplatek za zveřejnění je splatný při podání oznámení. V případě oznámení podaných e-mailem je nutno poplatek uhradit nejdéle do 1 týdne od zadání.

K oznámení je možno předložit fotografii osoby, které se oznámení týká. Fotografie je po zpracování vrácena zadavateli.

 

Inzerce

Soukromá řádková inzerce

Soukromou řádkovou inzerci typu Hledám, Nabízím, Koupím, Prodám… je možno podat osobně v redakci nebo e-mailem dle doporučení pro textové podklady.

Za zveřejnění je účtován poplatek 50 Kč za 1 zveřejnění, který je splatný při podání inzerce. V případě inzerce podané e-mailem je nutno poplatek uhradit nejdéle do 1 týdne od zadání.

Komerční inzerce

Komerční inzerci je možno podat osobně v redakci nebo e-mailem do stanovené doby uzávěrky. Inzerci je možno zadávat pouze v černobílém provedení.

Za zveřejnění inzerce je účtován poplatek dle platného ceníku. O ceně inzerce rozhoduje zadavatelem zvolená velikost. Cena uvedená v ceníku je cena konečná (město není plátcem DPH).

Poplatek za inzerci je splatný na základě faktury nebo osobně v pokladně městské knihovny. Sleva ve výši 3 % bude poskytnuta na inzerci objednanou do tří po sobě jdoucích čísel, 6 % do 6 následujících čísel a při celoroční objednávce bude poskytnuta sleva 10 %.

Inzerce připravená zadavatelem:

Inzerci je třeba zpracovat do zvolené velikosti (rozměry uvedeny v ceníku). Předložena může být buď v grafickém formátu – obrazový (jpg, gif), ve vektorech (ai, eps – písma nutno převést do křivek), případně ve formátu pdf.

Inzerce zpracovaná naším grafickým studiem:

Komerční inzerci je možno nechat si zpracovat také v redakci. V tom případě je třeba poskytnout text (v textovém souboru), případně grafické podklady v odpovídající kvalitě. Pokud není dohodou stanoveno jinak, je za zpracování účtována přirážka k ceně inzerce ve výši 10 %.

 

Ceník inzerce od ledna 2013

A 4                                4.000 Kč             

A 5                               2.000 Kč             

A 6   (120cm²)               1.000 Kč             

A 7   (60 cm²)                 500 Kč             

A 8   (30 cm²)                 250 Kč             

A 9  (15cm²)                  120 Kč    

Řádková inzerce:              50 Kč

Společenská kronika:       50 Kč