Vytisknout tuto stránku

Ceník knihovny

1. Roční příspěvek uživatelů knihovny

Dospělí:
70,- Kč
Důchodci:
45,- Kč
Studenti:
45,- Kč
Děti:
35,- Kč
poplatek za čtenářský průkaz:
15,- Kč

2. Meziknihovní výpůjční služba (MVS)

zásilka z jedné knihovny (spolupráce knihoven v rámci ČR ): 
poplatky dle poštovních tarifů
telefonické oznámení o rezervaci: 
5,- Kč
finanční záloha u vybraných a zvláště cenných dokumentů: 
výši určuje knihovník

3. Upomínací a vymáhací výlohy

1. upomínka: 
0,- Kč
2. Upomínka: 
25,- Kč
3. upomínka: 
35,- Kč
4. upomínka = doporučený upomínací dopis: 
60,- Kč
Výzva k zaplacení dlužné částky: 
100,-Kč

4. Náhrady škod způsobených uživatelem

Poškození čárového kódu v knihovní jednotce: 
20,- Kč
Vystavení náhradního čtenářského průkazu přiztrátě nebo poškození:
20,- Kč

5. Výlohy spojené se ztrátou dokumentu

Vedle náhrady škody účtuje knihovna čtenáři:
 
a) výlohy za knihovnické zpracování dokumentu – za každý dokument: 
50,- Kč
b) případné výlohy spojené se soudním vymáháním náhrady škody, pokud není škoda dobrovolně uhrazena nejméně na 1 žalobu:
1000,- Kč

6. Služby za úhradu


Kopírování, tisk A4
 
jednostranné: 
2,- Kč
oboustranné: 
4,- Kč
color:  18,- Kč
+ fotopapír:  23,- Kč
Kopírování, tisk A3
jednostranné: 
4,- Kč
oboustranné: 
6,- Kč
color:  30,- Kč
+ fotopapír:  35,- Kč

Laminování fólie tl. cca 80 - 125 um
 
A6:  5,- Kč
A5: 
8,- Kč
A4: 
15,- Kč
A3: 
30,- Kč

Zhotovení kroužkové vazby formát A4, včetně přední fólie a zadního kartonu
1 - 20: 
15,- Kč
20 - 50: 
20,- Kč
50 - 100: 
30,- Kč
nad 100: 
40,- Kč

Zhotovení kroužkové vazby
 
formát A4, včetně přední fólie a zadního kartonu 
- počet listů:  
1 - 20:  15 Kč
20 - 50:  20 Kč
50 - 100:  30 Kč
nad 100:  40 Kč

Jednorázová služba

10,- Kč
 
* Obsluha knihovny je oprávněna změnit výši vybraných poplatků v rozmezí +- 30% podle náročnosti provedené služby. 
Schváleno RMě dne 4. června 2018