Vytisknout tuto stránku

Domov pro seniory Uherský Ostroh

Domov pro seniory v Uherském Ostrohu je malé, atypické zařízení. Vznikl adaptací jeslí v roce 1992 V počátku bylo zařízení jen pro 9 uživatel, postupně rekonstrukcí objektu se kapacita navýšila na současných 18 uživatel, žijících v 6 dvoulůžkových a 2 třílůžkových pokojích.

Cílovou skupinou zařízení jsou senioři v důchodovém věku, kteří mají sníženou schopnost zajistit si základní životní potřeby, kvalitu života, svá práva a nároky vlastními silami ani za pomoci jiných typů sociálních služeb nebo za pomoci svých blízkých.
Zařízení není vhodné pro nechodící uživatele z hlediska prostorového vybavení, také pro alkoholiky, psychotiky a drogově závislé.

Domov seniorů Uherský Ostroh   Domov pro seniory   Domov pro seniory Uherský Ostroh