Vytisknout tuto stránku

Dům s chráněnými byty

V červenci roku 2007 byl otevřen nový Dům s chráněnými byty, ulice Školní č.p. 401, který byl postaven za přispění obce a Ministerstva pro místní rozvoj. Cílem výstavby chráněného bytu bylo zajištění bydlení a poskytování sociálních služeb tak, aby došlo k prodloužení soběstačnosti občanů a jejich nezávislosti.

V tomto domě je poskytováno bydlení především pro vybranou skupinu občanů, kteří  jsou ve věku nad 65 let případně i mladší, plně invalidní a jsou držiteli průkazu Dům s chráněnými byty ZTP. Nájemci musí být částečně soběstační, úkony, které nezvládnou sami jim může zajistit pečovatelská služba Charita Uherské Hradiště, jejichž služby si hradí sami. Charita nabízí jednak jednoduché ošetřovatelské úkony, praní prádla, nákup či donášku obědů.

Celková kapacita objektu je 24 bytů jednopokojových a 2 dvoupokojové byty.

Každý byt má svou předsíňku v níž je  věšáková stěna, dále je zde bezbariérová koupelna  se sprchovým koutem a WC, jedna místnost  vybavená kuchyňskou linkou a elektrickým dvouplotýnkovým vařičem a  Dům s chráněnými byty - schodiště chladničkou. Ostatní vybavení si nájemci doplní sami. Každý byt kromě přízemních bytů (4) mají balkón. Ke každému bytu je přidělena tzv. kóje nebo-li sklepní prostor.

Podmínky pro výběr uchazečů o bydlení v domě s chráněnými byty v Uherském Ostrohu:

  1. Žadatel musí mít důchodový věk, případně plně invalidní důchodce mladšího věku
  2. Žadatel musí být soběstačný, samostatný a jeho zdravotní stav nesmí vyžadovat komplexní lékařskou péči
  3. Při posuzování žádosti mají přednost žadatelé s trvalým bydlištěm v Uherském Ostrohu a teprve v případě nenaplnění stavu budou uspokojeni žadatelé ze sousedních obcí a měst
  4. Důležitou součástí žádosti je vyjádření lékaře a jeho doporučení, které nesmí být starší 2 měsíců
  5. Aktuální potvrzení o výši důchodu.

Nájemní smlouva nebude uzavřena: Dům s chráněnými byty

  1. S občany trvale ležícími
  2. S občany postiženými psychózami nebo jinými psychickými poruchami pod jejichž vlivem dotyčný ohrožuje a omezuje sebe a okolí
  3. S občany, kteří by pro své závažné osobní nedostatky narušovali soužití obyvatel v tomto domě (alkoholici, psychopati).
  4. S občany, kteří nepobírají důchod či jinou sociální dávku.

Nájem včetně záloh za služby (vytápění, teplá a studená voda, úklid, vytápění a elektřina společných prostor, Dům s chráněnými byty - koupelna revize výtahu i hasících přístrojů) se pohybuje od 4.100,-Kč u jednopokojového bytu a od 6.100,- Kč u dvoupokojového bytu. Všichni nájemci si platí sami spotřebu elektrické energie, odvoz TDO, rozhlas a televizi. Každým rokem po ukončení topné sezóny se provádí vyúčtování služeb a nájmu za předcházející rok.

V domě s chráněnými byty se nachází jídelna nebo-li společenská místnost, kterou nájemci využívají k rodinným oslavám.

Soubory ke stažení

Formulář žádosti o byt