Vytisknout tuto stránku

Směrnice

Žádosti o dotace - fondy

Fond kultury a zájmových organizací 
Pravidla pro poskytování dotací z fondu kultury a zájmových organizací pdf
Žádost o poskytnutí dotace pdf doc

Příloha A  dotace na činnost kultura pdf doc
Příloha B dotace na kulturní projekt pdf doc
Vyúčtování dotace poskytnuté městem Uherský Ostroh  pdf doc

Fond sportu
Pravidla pro poskytování dotací z fondu sportu pdf
Žádost o poskytnutí dotace pdf doc
Příloha A dotace na činnost sport pdf doc
Příloha B dotace na sportovní akci pdf doc
Vyúčtování dotace poskytnuté městem Uherský Ostroh  pdf doc

Fond rozvoje bydlení

Směrnice fond rozvoje bydlení
Seznam podporovaných nemovitostí
Dotazník
Příloha ke směrnici FRB