Vytisknout tuto stránku

Vyhlášky

Obecně závazné vyhlášky města Uherský Ostroh. 

  Přehled platných vyhlášek - ke stažení v pdf.
8/1992 Obecně závazná vyhláška č.8/1992 města Uherský Ostroh o městské policii
2/2016 Obecně závazná vyhláška města Uherský Ostroh č. 2/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v Uherském Ostrohu
1/2017 Obecně závazná vyhláška města Uherský Ostroh č. 1/2017, kterou stanoví školské obvody Mateřských škol zřízených městem Uherský Ostroh
1/2018 Obecně závazná vyhláška města Uherský Ostroh č. 1/2018, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Uherský Ostroh č. 9/1993 soubor vyhlášek o životním prostředí - A) Vyhláška o péči o zeleň, B) Vyhláška o čistotě ovzduší
3/2018 Obecně závazná vyhláška města Uherský Ostroh č. 3/2018, kterou se vydává požární řád města Uherský Ostroh
2/2019 Obecně závazná vyhláška města Uherský ostroh č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Uherský Ostroh.
3/2019 Obecně závazná vyhláška města Uherský Ostroh č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
4/2019 Obecně závazná vyhláška města Uherský Ostroh č. 4/2019 o místním poplatku ze psů
5/2019 Obecně závazná vyhláška města Uherský Ostroh č. 5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
6/2019 Obecně závazná vyhláška města Uherský Ostroh č. 6/2019 o místním poplatku z pobytu
7/2019 Obecně závazná vyhláška města Uherský Ostroh č. 7/2019, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Uherský Ostroh č. 1/2015 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích
2/2020 Nařízení Rady města Uherský Ostroh č. 2/2020
3/2020 Obecně závazná vyhláška města Uherský Ostroh č. 3/2020 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
4/2020 Obecně závazná vyhláška města Uherský Ostroh č. 4/2020 o místním poplatku za provoz systému komunálních odpadů
1/2021 Obecně závazná vyhláška města Uherský Ostroh č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
2/2021 Obecně závazná vyhláška města Uherský Ostroh č. 2/2021 o nočním klidu