Vytisknout tuto stránku

Rekonstrukce ulice Sokolovská

Projekt rekonstrukce ulice Sokolovská začal vznikat v roce 2017, kdy město chtělo řešit neutěšenou situaci s parkováním u zimního stadionu. Začali jsme hledat možnosti umístění maximálního počtu parkovacích stání pro osobní automobily a také pro autobusy. Jelikož silnice II/495 je majetkem Zlínského kraje začali jsme také jednat s Ředitelstvím silnic ZK (ŘSZK). Výsledkem těchto jednání bylo zpracování projektu na kompletní rekonstrukci silnice, chodníků a parkování od křižovatky se silnicí I/55 po zimní stadion a následně byla zahrnuta i zbývající část až po obloukový most, kde je dlouho neřešený přechod pro chodce, zastávka autobusu a celá křižovatka do ul. Rybáře. V roce 2019 bylo vydáno stavební povolení a počátkem roku 2020 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele celé akce. V předstihu byl v roce 2019 zrealizován chodník od ZS po silnici I/55.

Co nám tento projekt po realizaci přinese

  • rozšíření komunikace o 1m na celkovou šíři 7m, odvodnění a nový asfaltobetonový povrch
  • 48 parkovacích míst podél zdi firmy Dyas a novém parkovišti + 3 místa vyhrazená
  • parkovací záliv podél silnice pro parkování 2 autobusů
  • úpravu veřejného prostoru, částečně nové veřejné osvětlení
  • úpravu křižovatky s ulicí Rybáře, 2 přechody pro chodce a novou autobusovou zastávku u mostu a také opravu mostu přes Okluky
  • usměrnění cyklistické stezky z ul. Lůčka po nové kombinované stezce pro cyklisty a chodce s místem pro přejíždění směrem na Veselí nad Moravou
  • v kompletním rozsahu budou vybudovány bezbariérové chodníky

Zpracovatel projektové dokumentace:
Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, ing. Martin Smělý a ing. Michal Kosňovský

Zhotovitel stavby:
M-SILNICE a.s. Pardubice, oblastní závod MORAVA Rajhradice

Datum zahájení a ukončení: 05/2020 – 04/2021
Investice města: 13 mil. Kč
Investice ŘSZK: 10,7mil. Kč

Ing. Vlastimil Petřík starosta

Sokolovská 1.část
Sokolovská 2.část
Sokolovská 3.část