Vytisknout tuto stránku

Investiční a projekční záměry v části města Na Láně

Část Ostrožského Předměstí Na Láně je hustě obydlené území s dalšími rozvojovými možnostmi pro bytovou výstavbu.  Vstupem do této části jsou dva železniční přejezdy a silnice I. třídy I/71 a nachází se zde také podnikatelské objekty pekárna Ospek, zpracování řeziva Activwood, farma Ostrožsko a.s., Řeznictví U tří lvů, prodejna elektro Rauš a ordinace Praledo. Protéká zde potok Okluky, kolem kterého vede také cyklotrasa směrem na Ostrožskou Lhotu. To všechno jsou aspekty, které nás vedli k tomu abychom se touto částí města začali více zabývat.

Prvotním impulsem byl podnět Pavla Jurčeky na řešení bezpečnosti na železničním přejezdu na silnici I/71. Koncem roku 2017 nechalo město zpracovat studii úprav železničního přejezdu s oboustranným rozšířením pro pohyb chodců a návazných úprav chodníků. Tato studie je nyní projednána s dotčenými orgány a je registrována na Správě železnic a čeká na vhodný okamžik, kdy zapadne do rozvojových plánů na železniční trati. Že je to běh na dlouhou trať nikdo asi nepochybuje ale první krok jsme učinili.

V návaznosti na tento záměr jsme chtěli pokračovat rekonstrukcí chodníků na ul. Blatnická, na které je možné získat dotační peníze ze SFDI. U chodníku na pravé straně jsme narazili na problémy s odvodněním chodníku a také jsme chtěli zlegalizovat parkování před RD. Na základě této skutečnosti byla zpracována studie parkování na ul. Blatnická, která navrhuje max. počet podélných parkovacích stání při respektování vjezdů, vyhodnocuje rozhledové poměry v křižovatkách apod.

Studie byla projednána s dotčenými orgány, další pokračování záměru bude možné až na základě zajištění nemalých finančních prostředků a součinnosti s majitelem silnice ŘSD.

Rozhodli jsme se tedy pro projekční přípravu rekonstrukce alespoň chodníku na levé straně. V současné době je již vydáno stavební povolení na tuto akci včetně opravy kanalizace v části od železničního přejezdu po vjezd na Jiráskovo náměstí. Jak jsem již zmiňoval rádi bychom získali finanční prostředky ze SFDI, bohužel dotační výzvy se posunuli z důvodu Covid 19 až na leden 2021 a realizaci lze tedy předpokládat až v roce 2022.

Část Lánu mezi ul Blatnická a potokem Okluky je protkaná spoustou obousměrných ulic s křižovatkami, neřízeným parkováním a převážně torzem nefunkčních chodníků. Když jsme v roce 2018 zpracovávali generel bezbariérových tras, bylo nám doporučeno řešit tuto lokalitu bez chodníků tj. se smíšeným pohybem chodců a vozidel. V současné době je před dokončením studie návrhu Zony 30 pomocí dopravního značení pro tuto část Lánu. Popis a výhody navrhovaného řešení jsou uvedeny v komentáři projektu. Samostatnou kapitolou je Jiráskovo náměstí a to jak z dopravního hlediska tak i z pohledu celkového využití a architektonického ztvárnění, myslím dost výjimečného prostoru na Láně.

Nezávisle na dopravní studii jsme oslovili ještě architekty a požádali je o vypracování studie využitelnosti tohoto veřejného prostoru. Výsledkem obou studií je návrh kruhového objezdu, který by měl zklidnit dopravu a zároveň by měl umožnit využit středový prostor pro společenské využití.

Vybudujeme tedy první kruhový objezd   v Uherském Ostrohu?

Základní informace o jednotlivých záměrech si můžete prohlédnout v přílohách.

Veřejná prezentace těchto záměrů proběhne na Klubu MěÚ (duchárna) dne 17.8. v 17 hodin.

Budu rád, pokud příjdete především vy, kterých se záměry týkají vyjádřit svůj názor.

Ing. Vlastimil Petřík starosta

Blatnická železniční přejezd
Blatnická parkování
Blatnická chodník
Zona30
Jiráskovo náměstí
Blatnická výstavba RD