Vytisknout tuto stránku

Usnesení z Rady města Uherský Ostroh č. 14/2018

20 čvc 2018
Zveřejněno v Usnesení rady města
Číst 659 krát

                                                                    USNESENÍ

                 ze schůze Rady města Uherský Ostroh č. 14/2018 konané dne 16. 7. 2018

 

 A. Rada města schvaluje:

 

R/2018/14/A/1 – rada města schvaluje ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor na Přízámčí č. p. 196 o výměře 42,74 m2 dohodou k 31. 7. 2018 s paní Martinou Makarenkovou.

R/2018/14/A/2 - rada města schvaluje ukončení smlouvy na pronájem prostor k podnikání na zdrav. středisku č. p. 862 o výměře 34,9 m2 dohodou k 30. 6. 2018. Nájemcem byli projektanti Janečka, Vítek.

R/2018/14/A/3 - rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem prostor k podnikání na Přízámčí č. p. 196, k. ú. Uh. Ostroh, o výměře celkem 42,74 m2 s MM FIN s. r. o., od 1. 8. 2018 na dobu neurčitou.

R/2018/14/A/4 - rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemku parc. č. 725/1 v k. ú. Kvačice o výměře cca 74 m2.

R/2018/14/A/5 - rada města schvaluje přijetí fin. neúčel. darů pro MŠ s křesťanskou výchovou, p. o., ve výši 18.010 Kč od sponzorů dle přílohy.

R/2018/14/A/6 - rada města schvaluje povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Sídliště z 24 dětí na třídu na 28 dětí. Výjimka z počtu dětí se schvaluje pro školní rok 2018/2019.

R/2018/14/A/7 - rada města schvaluje dotaci 4.000 Kč pro Diakonii ČCE  - středisko CESTA Uh. Hradiště a dotaci 2.000 Kč pro Matici svatoantonínskou, Blatnice pod Sv. Antonínkem.

 

C. Rada města doporučuje:

R/2018/14/C/1 - rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku, stavební plocha č. 247/2 v k. ú. Kvačice o výměře 14,0 m2, paní xxx za cenu 300 Kč/m2.

 

Ing. Hana Příleská v. r.                                                                                 Ing. Jiřina Galušková v. r.

starostka                                                                                                     místostarostka

 

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Úplné znění usnesení ze schůze rady města je k dispozici pro občany města k nahlédnutí na sekretariátu městského úřadu.