Vytisknout tuto stránku

Usnesení z Rady města Uherský Ostroh č. 8/2019

23 dub 2019
Zveřejněno v Usnesení rady města
Číst 609 krát

                                                                    USNESENÍ

               ze schůze Rady města Uherský Ostroh č. 8/2019 konané dne 15.04.2019

 

A. Rada města schvaluje:

R/2019/8/A/1 - rada města schvaluje paní xxx ukončení pronájmu pozemku parc. č. 3572/22, ostatní plocha, o výměře 60 m2, dohodou k 30.04.2019.

R/2019/8/A/2 - rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemku 721/48 v k. ú. Kvačice o výměře cca 41 m2.

R/2019/8/A/3 - rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě na pronájem prostor k podnikání na Zdravotním středisku, 2. NP, k. ú. Ostrožské Předměstí, o výměře celkem 11,04 m2 panu Ing. Martinu Bogaru – prodloužení nájmu do 31.03.2020.

R/2019/8/A/4 - rada města schvaluje přidělení bytu č. 6, ul. Sv. Čecha č. p. 92, Uh. Ostroh, panu xxx od 01.05.2019 na dobu určitou do 31.08.2019.

R/2019/8/A/5 - rada města schvaluje přidělení bytu č. 3 v DCHB paní xxx od 01.05.2019 na dobu neurčitou.

R/2019/8/A/6 - rada města schvaluje žádost Římskokatolické farnosti Uh. Ostroh o povolení výjimky k OZV č. 1/2015 na pátek 24.05.2019 - v prostoru před hlavním vchodem kostela na nám Sv. Ondřeje, Uh. Ostroh.

R/2019/8/A/7 - rada města schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci (včetně příloh) pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava místní komunikace – ul. Nádražní – II. etapa,  Uh. Ostroh“.

R/2019/8/A/8 - rada města schvaluje jako člena komise pro rozvoj města, územní plánování, výstavbu a investice pana Aleše Jiráska.

 

B. Rada města neschvaluje:

R/2019/8/B/1 - rada města neschvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemku parc. č. 116/15 v k. ú. Kvačice o výměře cca 25 m2 a parc. č. 116/15 v k. ú. Kvačice o výměře cca 24 m2.

 

C. Rada města doporučuje:

R/2019/8/C/1 - rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit úhradu daně z nemovitostí paní xxx.

R/2019/8/C/2 - rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit úhradu daně z nemovitostí panu xxx.

 

 

Ing. Vlastimil Petřík v. r.                                                                                      Ing. Hana Příleská v. r.

starosta                                                                                                             místostarostka

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Úplné znění usnesení ze schůze rady města je k dispozici pro občany města k nahlédnutí na sekretariátu městského úřadu.