Vytisknout tuto stránku

Usnesení z Rady města Uherský Ostroh č. 12/2019

12 čvn 2019
Zveřejněno v Usnesení rady města
Číst 613 krát

                                                                USNESENÍ

            ze schůze Rady města Uherský Ostroh č. 12/2019 konané dne 03.06.2019

 

A. Rada města schvaluje:

R/2019/12/A/1 - rada města schvaluje nejvýhodnější nabídku veřejné zakázky „DODAVATEL TEPLA 2019 - 2020, Uh. Ostroh“ - veřejná zakázka malého rozsahu na služby od společnosti REÚUS ENERGETIKA, a. s., Vinohradská č. p. 287, Uh. Hradiště – Mařatice, IČ: 27707644, s cenou 1.129.609 Kč bez DPH.

R/2019/12/A/2 - rada města schvaluje smlouvu o zajištění dodávek tepla mezi městem Uh. Ostroh a REÚUS ENERGETIKA, a. s., Vinohradská č. p. 287, Uh. Hradiště – Mařatice, IČ: 27707644, s obdobím dodávek od 01.07.2019 do 31.12.2020.

R/2019/12/A/3 - rada města schvaluje poskytnutí dotace z Fondu kultury a zájmových organizací pro rok 2019 žadateli TJ Start Uh. Ostroh, spolek, ve výši 48.000 Kč na činnost.

R/2019/12/A/4 - rada města schvaluje dotaci pro rok 2019 žadateli Zdislava Veselí, z. ú., IČ: 26981751, ve výši 20.000 Kč na provoz.

R/2019/12/A/5 - rada města schvaluje podání žádosti o dotaci od MV ČR na pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Uh. Ostroh.

 

C. Rada města doporučuje:

R/2019/12/C/1 - rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit spolufinancování nákupu nového dopravního automobilu pro JSDH Uh. Ostroh z rozpočtu města Uh. Ostroh r. 2020.

 

Ing. Vlastimil Petřík v. r.                                                                                            Ing. Hana Příleská v. r.

starosta                                                                                                                   místostarostka

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Úplné znění usnesení ze schůze rady města je k dispozici pro občany města k nahlédnutí na sekretariátu městského úřadu.