Vytisknout tuto stránku

Nejvýznamnější památky Uherského Ostrohu

Město Uherský Ostroh, jak ho známe dnes, vzniklo relativně nedávno – až v roce 1947, kdy došlo ke sloučení města Uherský Ostroh s do té doby samostatným městysem Ostrožské Předměstí a obcí Kvačice. Ve městě se nachází několik architektonických skvostů, které přitahují pozornost turistů.

Náměstí sv. Ondřeje Náměstí Sv. Ondřeje   

Náměstí Sv. Ondřeje je poklidným centrem Uherského Ostrohu, které je obklopeno měšťanskými domy s nádhernými fasádami. Historické centrum města bylo v roce 1990 vyhlášeno Městskou památkovou zónou.

 

Obloukový most přes řeku Moravu Obloukový most přes řeku Moravu

Architektonickou dominantou města je železobetonový obloukový most přes řeku Moravu, který byl postaven v roce 1927-28.

 

Zámek Zámek

Původně středověký obranný hrad, který byl v 16. století přestavěn na zámek, je v současnosti nejvýznamnější renesanční památkou Uherského Ostrohu a kulturním centrem celého města.
Jeho vnitřní nádvoří je obklopeno arkádami. Před zámkem stojí manýristická brána ze 17. století, která byla hlavní přístupovou cestou od náměstí. Ve svém jádru má zámek zachovalou velkou část zdiva bývalého hradu. Pro turisty a návštěvníky jsou na zámku otevřeny 3 prohlídkové trasy – prohlídka zámeckého podzemí, zámecká galerie a prohlídka zámecké věže, jejíž součástí je expozice historických hraček a kočárků.

 

Kostel s. Ondřeje Kostel sv. Ondřeje

Pozdně barokně-klasicistní kostel z roku 1758 byl v roce 1963 prohlášen kulturní památkou. Svým výrazným průčelím
a trojúhelníkovým štítem kostel vévodí celému náměstí.
Kostelní věž byla vybudována po levé straně chrámu, je 45 metrů vysoká a jsou v ní zavěšeny 3 zvony zasvěcené sv. Janu Křtiteli, sv. Václavu a sv. Ondřejovi. Hlavnímu oltáři vévodí socha apoštola sv. Ondřeje, jemuž je kostel zasvěcen.

 

Židovský hřbitov Židovský hřbitov

Dříve žila v Uherském Ostrohu početná židovská komunita, která však byla během druhé světové války odeslána do koncentračních táborů. Některé z náhrobků na židovském hřbitově jsou více než 300 let staré.


Bývalý vrchnostenský pivovar Bývalý vrchnostenský pivovar  

Přesné datum vzniku vlastního pivovaru není známo, poprvé se však o něm mluví v roce 1592 v „Registrech správních panství ostrovského“. Největších změn pivovar doznal v roce 1933. Těsně před válkou v něm pracovalo 20 zaměstnanců. Po roce 1991 se kolos rozpadl a pivovar začal měnit majitele.
V současnosti je pivovar uzavřen a veřejnosti není přístupný.