Vytisknout tuto stránku
pondělí, 21 leden 2019 14:43

Stanovisko vedení města Uherský Ostroh k těžbě štěrkopísku na Ostrožsku

Vážení spoluobčané, v minulém týdnu vydal Obvodní báňský úřad (OBÚ) Brno veřejnou vyhláškou Rozhodnutí, kterým stanovuje dobývací prostor Uherský Ostroh ev.č. 71196 pro dobývání výhradního ložiska štěrkopísku Moravský Písek – Uh. Ostroh na rozloze cca 49 ha pro organizaci České štěrkopísky spol. s r.o. Praha (viz odkaz https://www.uhostroh.cz/index.php/en/obcan-a-urad/uredni-deska-1/513-obvodni-bansky-urad-rozhodnuti-stanoveni-dobyvaciho-prostoru-uhersky-ostroh-evid-c-7-1196).

Je mojí povinností vás informovat, proč k tomuto rozhodnutí došlo, a nastínit další kroky, které bude vedení města činit v následujícím období. Nebudu se vracet k již známým skutečnostem, které provázejí tuto podnikatelskou aktivitu a které jsem shrnul v článku v OL v červenci 2016 (viz odkaz https://www.uhostroh.cz/images/ostrozske_listy/PDF/LISTY-cervenec-srpen2016.pdf, str. 8). Ano, je to více jak dva roky, co jsme konstatovali, že EIA - dokument posuzující vliv těžby na životní prostředí, má souhlasné stanovisko, tedy že z pohledu Ministerstva životního prostředí těžba negativně neovlivní životní prostředí. Samozřejmě jednotlivých oblastí, které se posuzovaly, je mnoho – hluk, prašnost, zatížení dopravou... Všechno má do budoucna své řešení. To hlavní, o co jde, je pitná voda pro 140 tis. obyvatel a odkrytí volné hladiny těsně nad podzemním jímacím územím. Odtěžením ochranných těžce propustných půdních vrstev se odkrývají propustné vrstvy štěrkopísku a tím se stává jímací území zranitelné. Ano, nemusí se nic přihodit, ale je jistě mnoho z nás, co si pamatuje povodně v r. 1997, a to mluvím o přírodě a ne o úmyslném činu. Pokud se bavíme o předběžné opatrnosti, tak pro mě je povolení těžby v této lokalitě riziko, které by bylo nevratné a stálé. Někteří namítají, že v naší blízkosti jsou již těžebny mnoho let a nic se nestalo. Každý sám si musí vyhodnotit míru rizika a každý ji má stanovenou jinak a já toto respektuji.

Město Uh. Ostroh je ze zákona přímým účastníkem řízení o stanovení dobývacího prostoru z důvodu umístění místa pro těžbu na katastrálním území města. Zastupitelstvo se jasně vyjádřilo v roce 2012 k tomuto záměru schváleným územním plánem, který s touto těžbou nepočítá, a od té doby nedošlo k žádné změně. V průběhu řízení byly vydány dvě novelizace stavebního zákona, podle kterého je zpracováván a také vykládán územní plán, a to v r. 2013 a 2017. Město průběžně reagovalo na tyto legislativní změny požadavky na přezkoumání a doplnění stanovisek, stejně tak reagoval i žadatel o těžbu a několikrát také požádal o přerušení řízení u OBÚ.

Všechny poslední požadavky o přezkum prováděli úředníci Krajského úřadu Zlín a ve všech případech rozhodli nezávisle ve prospěch těžby. Byly, tedy troufám si říct, vyčerpány všechny možnosti, které v této fázi město mělo. Nyní tedy vstupujeme do další fáze, kdy je vydáno rozhodnutí, a my se budeme proti tomuto rozhodnutí prostřednictvím našeho právního zástupce odvolávat. Mám samozřejmě pochybnosti, že úředníci v Praze budou nezávislejší než ti zlínští, a proto již dnes předpokládám, že se poslední fáze tohoto sporu bude odehrávat u soudu.

 

Co mně vadí?

Je nám upíráno právo na rozhodování o využití území, kde žijeme.

Diametrálně odlišná stanoviska ke stejnému problému od stejných institucí od úředníků Zlínského a Jihomoravského kraje.

Neslyšel jsem stanovisko k těžbě od samosprávy Zlínského kraje. Výjimkou je hejtman, který věřím, že podpoří jako senátor plnění usnesení z projednávání těžby v senátu.

Veřejný zájem posuzuje úředník, veřejnost křičí voda – úředník píše štěrk.

Prodej soukromých pozemků místních občanů a firem v lokalitě těžaři, který dnes vlastní většinu pozemků.

Rozhodnutí OBÚ je k dispozici všem zájemcům na stránkách města Uh. Ostroh (viz odkaz https://www.uhostroh.cz/index.php/en/obcan-a-urad/uredni-deska-1/513-obvodni-bansky-urad-rozhodnuti-stanoveni-dobyvaciho-prostoru-uhersky-ostroh-evid-c-7-1196) a obsahuje údaje o dobývacím prostoru, stanoviska dotčených orgánů a námitky, které byly v průběhu dlouhého řízení vzneseny.

Na 50 stránkách je popsán celý průběh řízení.

Ing. Vlastimil Petřík

starosta města

Přečteno 623 krát