Vytisknout tuto stránku

Svatby

Prožijte svůj výjimečný svatební den jako z pohádky. Ostrožský zámek otevírá své brány všem snoubencům, kteří se rozhodli vstoupit společně do manželství a spojit své životy na místě, kudy procházela historie. Svatba na zámku se rozhodně stane nezapomenutelným zážitkem.
 
Svatební obřad může být velmi komorní, ale stejně tak i pompézní. Záleží pouze na vůli snoubenců, zda jim vyhovuje spíše malá svatba, nebo plánují pozvat velké množství hostů. Všechny podrobnosti svatebního obřadu lze snadno domluvit na matrice městského úřadu. K uzavření manželství v Uherském Ostrohu, pokud jde o občanský sňatek, slouží historická obřadní síň renezančního zámku. 
Manželství je však možné uzavřít i na jiném vhodném místě. V tomto případě vás jistě okouzlí třeba arkádové zámecké nádvoří, které vytváří stylovou svatební kulisu. Obřad na nádvoří je pak skvělou alternativou nejen pro velké svatby.
 

Termíny stanovené pro svatby na nádvoří v roce 2023:

Červen         17. 6.
Červenec    22. 7.
Srpen           12. 8. 
Září               2. 9.
 
Aby se mohl svatební obřad uskutečnit, je třeba předem vyřídit několik formalit. Snoubenci si na matrice městského úřadu domluví termín i místo svatby, vyplní dotazník k uzavření manželství  a předloží potřebné doklady k osvědčení jejich totožnosti a způsobilosti k uzavření manželství. Zároveň lze podat i žádost o povolení uzavření manželství na jiném vhodném místě a poskytnout souhlas se zpracováním osobních údajů dle GDPR. 
Sňatečný obřad je veřejný, slavnostní a činí se v přítomnosti 2 svědků. Důležité je proto zkontrolovat i platnost dokladů totožnosti, které snoubenci a svědci předloží v den konání obřadu. 
 
V Uherském Ostrohu je možné uzavřít také církevní sňatek, který zajišťuje Římskokatolická farnost Uherský Ostroh v barokně-klasicistním kostele sv. Ondřeje. I před církevním sňatkem je ale nutné navštívit matriku a vyřídit stejné formality jako při občanském sňatku. Na matrice získají snoubenci navíc také osvědčení k církevnímu sňatku, které je třeba předložit oddávajícímu v kostele. Sňatek pak musí proběhnout nejdéle do 6 měsíců od data vyhotovení tohoto osvědčení.
 

Jaké doklady je nutné před uzavřením manželství předložit?

 
Občan ČR s trvalým pobytem v ČR
 • průkaz totožnosti
 • rodný list
 • doklad o státním občanství, výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu a osobním stavu (stačí občanský průkaz, pokud obsahuje tyto údaje)
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství
 • úmrtní list zemřelého manžela či partnera  
 
Občan ČR s trvalým pobytem v cizině
 • doklady jako občan s trvalým pobytem v ČR nebo jim odpovídající doklady, pokud jsou cizím státem vydávány
 • výpis z evidence obyvatel o místu pobytu a osobním stavu musí být vydány státem, na jehož území má snoubenec pobyt (pokud jsou tímto státem vydávány) 
 
Cizinec
 • průkaz totožnosti
 • rodný list
 • doklad o státním občanství (postačí průkaz totožnosti, pokud je v něm tato informace uvedena)
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství - nesmí být ke dni uzavření manželství starší 6 měsíců
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu (pokud je cizím státem vydáváno)
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství
 • úmrtní list zemřelého manžela či úmrtní list zemřelého partnera (není třeba, pokud je tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství) 
 
Potvrzení vydané Ministerstvem vnitra o oprávněnosti pobytu na území ČR (to neplatí pro občany EU, občany smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo jejich rodinné příslušníky). Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.
 
Cizozemské doklady musí být opatřeny příslušnými vyššími ověřeními a také úředním překladem do českého jazyka (kromě dokladů ze Slovenska). 
 
Jaké jsou správní poplatky?
 • Sňatek v zámecké obřadní síni města Uherský Ostroh je zcela bez poplatku.
 • Za uzavření manželství na jiném vhodném místě správního obvodu matričního úřadu Uherský Ostroh (tedy mimo obřadní síň a kostel) je stanoven správní poplatek ve výši 1000 Kč.
 • Za uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území ČR, je stanoven správní poplatek 3000 Kč.
 • Za uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR, je stanoven správní poplatek 2000 Kč.
 • Za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem je stanoven správní poplatek 500 Kč. 
 
Všechny další potřebné informace a formuláře získáte na matrice Městského úřadu Uherský Ostroh.
 

 
Kontaktní osoba:
Mgr. Adéla Turečková, matrikářka
Tel.: 572 430 520

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.